Διοικητική συνάντηση στη Πολωνία

Η 2η διοικητική συνάντηση έλαβε χώρα στο Στσέτσιν της Πολωνίας τη περίοδο 3-4 Απριλίου 2019, όπου συζητήθηκε το πλάνο εργασίας, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, οικονομικά ζητήματα και επίσης η πρόοδος των ενοτήτων του κάθε πακέτου εργασίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον 5o εταίρο Collegium Balticum.