Συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην Ισπανία

Η συνάντηση τεχνογνωσίας έλαβε χώρα στη Μπανταλόνα της Ισπανίας τη περίοδο 28-02/01-03 2019 όπου και συζητήθηκαν το 1ο πακέτο εργασίας, η μεθοδολογία των επαγγελματικών συμβούλων του SEPAL, οι καλύτερες πρακτικές σε κάθε χώρα και εδραιώθηκε η κατανόηση των πακέτων εργασίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον 2ο εταίρο Pere Closa.