WYMIANA WIEDZY HISZPANIA

W dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r. w Badalonie w Hiszpanii odbyło się spotkanie w ramach wymiany know-how w celu omówienia pakietu roboczego numer 1, metodologii SEPAL WISE, najlepszych praktyk w każdym kraju i ugruntowania zrozumienia pracy nad projektem. Spotkanie poprowadził drugi Partner Pere Closa.