PIERWSZE SPOTKANIE PROJEKTOWE RUMUNIA

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Suczawie w Rumunii w dniach 12-14 listopada 2018 r., w celu a zrozumienia pakietów roboczych projektu, ustalenia zaktualizowanego kalendarza działań, omówienia kwestii zarządzania i finansów, dokonania oceny  projektu, rozpowszechniania i monitorowania. Spotkanie poprowadził lider projektu Bucovina Institute.